Yükleniyor
  • Müşteri Destek
  • 0216 410 55 33

KİLİS ISO 14001 ÇEVRE BELGESİ

KİLİS ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi; Doğaya ve çevreye zararlı ürünlerin/hizmetlerin ürettikleri hammaddeleri yerine, üretilen ürünün kullanımı boyunca doğaya ve çevreye olan tüm etkilerini analiz ederek çevreye zararlı olanları ve olabileceklerin kullanılmamasını sağlayarak çevreyi ve doğayı korumaya çalışır.

 

 

KİLİS ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİMSİSTEMİ BELGESİ

 

KİLİS ISO 14001 : 2015 Çevre YönetimSistemi Kalite Belgesi Belgelendirme Ve Kalite Danışmanlık Hizmeti 


Küreselleşen dünyada çevreye olanduyarlılık her geçen gün daha da artmaktadır. Teknolojinin gelişmesi ile üretimyapan firmaların çevreye verdiği zararlar tüm insanlığı etkilemekte doğamız veçevremiz zarar görmektedir.

 

KİLİS ISO 14001 : 2015 Çevre Yönetim Sistemi nedir?

KİLİS ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi; tüm üretim yapan firmaların ve hatta hizmetkuruluşların faaliyetleri süresince, yaptıkları işleri nedeni ile doğaya veçevreye verdiği zararları minimum seviyeye indiren, ve enerji tüketimini ve hammaddekullanımını azaltarak mali açıdan da fayda sağlamalarına yarayan Çevrebilincini ve çevreyi korumayı sağlayan bir yönetim sistemi standardıdır..

 

KİLİS ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi; Doğayı ve çevreyi zarar vermeyen ileri teknolojilerkullanılarak üretim yapılmasını amaçlar, tüketicileri çevreye duyarlı çevreyebilinçli hale getirir.

 

KİLİS ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi; Doğaya ve çevreye zararlı ürünlerin/hizmetlerin ürettiklerihammaddeleri yerine, üretilen ürünün kullanımı boyunca doğaya ve çevreye olantüm etkilerini analiz ederek çevreye zararlı olanları ve olabileceklerinkullanılmamasını sağlayarak çevreyi ve doğayı korumaya çalışır.

 

KİLİS İlinde bulunan tüm firmalarasunduğumuz ISO 14000:2015 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi Belgelendirme veDanışmanlık hizmetimiz ile KİLİS İlinde bulunan firmanızın ürettiği ürünlerinçevresel faktörlere uygun olmasını, çevresel etkilerden gelen maliyetlerindüşmesini ve çevreye duyarlı bir hizmet yapmasını sağlayacaktır.

 

KİLİS ISO 14001 Çevre YönetimSistemi ile firmalar tarafından oluşan zararlı atıkların profesyonel birşekilde muhafaza edilmesi sağlanır. Hizmet ve üretim prosesleri sistematikolarak geliştirilerek fazla kullanılan enerji tüketimi azaltılarak enerjiden detasarruf edilmesi sağlanır. Doğanın ve Çevrenin korunmasına vesile olan KİLİSfirmaları, müşterileri ve de yatırımcıları üzerinde iyi bir güven duygusuoluşturarak toplum nazarında da prestij sağlarlar.


KİLİS ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi, hizmet ve üretim yapan firmalarda, üretilenürününün/hizmetin en temel hammaddesinden başlayıp, piyasada satılabilecek ürünhaline getirilip, talep eden müşterilere sunulmasına kadar geçen sürecin herbölümünde çevresel etkilerin tespit edilmesi,bu etkilerin gerekli ölçümler veönlemler ile kontrol altına alınarak Çevreye yani; toprağa, suya, ağaca,havaya, doğal kaynaklara verilen zararın enaza indirilmesini sağlayan bir sistemin kurulmasını tarif eden KİLİS çevreyönetimi standarttır.


KİLİS ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi' ninbölümleri:


KİLİS ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi Belgelendirme ve DanışmanlıkHizmetimiz ile KİLİS İlinde bulunan şirketlerin bölgelerinde bulunançevrelerine verdikleri zararların profesyonel bir şekilde en aza indirgeyip,gerekli analiz ve uygulamalardan sonra ortadan kaldırılabilecektir.

 

Çevreyi, doğamızı, doğal kaynaklarımızıkorumak ve yok olmaması için önlemler almak tüm dünya insanlığının sorunudur. Tüminsanlık çevreye olan duyarlılık ve bu sorumluluk ile bir araya gelerek çevremizve doğamız el ele vererek  için önlemleralmalı ve çevreyi korumak için çalışmalar yapmalıdır.

 

KİLİS İlinde ISO 14000 Çevre YönetimSistemi Belgesi Hizmeti her ne kadar finansal sorumluluklar getirecek olsa dabu sorumluluk insan olmanın bir gereği olarak yerine getirilmesi gereken birolgudur.

 

KİLİS ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi BelgesiBelgelendirme ve Danışmanlık Hizmeti çevreyeolan duyarlılığın bir sonucu olarak ortaya çıkmış, çevreyi ve insanlığıkorumayı hedefleyen bir sistemdir.

KİLİS ISO 14001 Belgesi, KİLİS Çevre Belgesi, KİLİS Çevre Yönetim Sistemi Belgesi, KİLİS ISO Belgeleri, KİLİS Kalite Belgeleri, KİLİS iso belgeleri gibi sorularınız varsa Sizde KİLİS İlinde sunduğumuz KİLİS ISO 14000 ÇevreYönetim Sistemi Belgesi Belgelendirme Hizmetlerimize başvurun.

KİLİS ISO 9001 Kalite Belgesi, KİLİS ISO 14001 Çevre Yönetim Belgesi, KİLİS OHSAS 18001 İş Sağlığı Ve Güvenliği Belgesi, KİLİS ISO 22000 Gıda Güvenliği Belgesi, KİLİS HACCP Belgesi, KİLİS Marka Tescil Belgesi, KİLİS ISO 27001 Bilgi Güvenliği Belgesi, KİLİS WebTasarım Hazır Web Sitesi gibi hizmetlerimizin içeriklerine dair tüm bilgileri hem aşağıda yazacağımız bilgilerden hemde verdiğimiz linklerden takip edebilirsiniz.


Whatsapp ile ulaşın