Yükleniyor
  • Müşteri Destek
  • 0216 410 55 33

IĞDIR ISO 14001 ÇEVRE BELGESİ

IĞDIR ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi; Doğaya ve çevreye zararlı ürünlerin/hizmetlerin ürettikleri hammaddeleri yerine, üretilen ürünün kullanımı boyunca doğaya ve çevreye olan tüm etkilerini analiz ederek çevreye zararlı olanları ve olabileceklerin kullanılmamasını sağlayarak çevreyi ve doğayı korumaya çalışır.

 

 

IĞDIR ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİMSİSTEMİ BELGESİ

 

IĞDIR ISO 14001 : 2015 Çevre YönetimSistemi Kalite Belgesi Belgelendirme Ve Kalite Danışmanlık Hizmeti 


Küreselleşen dünyada çevreye olanduyarlılık her geçen gün daha da artmaktadır. Teknolojinin gelişmesi ile üretimyapan firmaların çevreye verdiği zararlar tüm insanlığı etkilemekte doğamız veçevremiz zarar görmektedir.

 

IĞDIR ISO 14001 : 2015 Çevre Yönetim Sistemi nedir?

IĞDIR ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi; tüm üretim yapan firmaların ve hatta hizmetkuruluşların faaliyetleri süresince, yaptıkları işleri nedeni ile doğaya veçevreye verdiği zararları minimum seviyeye indiren, ve enerji tüketimini ve hammaddekullanımını azaltarak mali açıdan da fayda sağlamalarına yarayan Çevrebilincini ve çevreyi korumayı sağlayan bir yönetim sistemi standardıdır..

 

IĞDIR ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi; Doğayı ve çevreyi zarar vermeyen ileri teknolojilerkullanılarak üretim yapılmasını amaçlar, tüketicileri çevreye duyarlı çevreyebilinçli hale getirir.

 

IĞDIR ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi; Doğaya ve çevreye zararlı ürünlerin/hizmetlerin ürettiklerihammaddeleri yerine, üretilen ürünün kullanımı boyunca doğaya ve çevreye olantüm etkilerini analiz ederek çevreye zararlı olanları ve olabileceklerinkullanılmamasını sağlayarak çevreyi ve doğayı korumaya çalışır.

 

IĞDIR İlinde bulunan tüm firmalarasunduğumuz ISO 14000:2015 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi Belgelendirme veDanışmanlık hizmetimiz ile IĞDIR İlinde bulunan firmanızın ürettiği ürünlerinçevresel faktörlere uygun olmasını, çevresel etkilerden gelen maliyetlerindüşmesini ve çevreye duyarlı bir hizmet yapmasını sağlayacaktır.

 

IĞDIR ISO 14001 Çevre YönetimSistemi ile firmalar tarafından oluşan zararlı atıkların profesyonel birşekilde muhafaza edilmesi sağlanır. Hizmet ve üretim prosesleri sistematikolarak geliştirilerek fazla kullanılan enerji tüketimi azaltılarak enerjiden detasarruf edilmesi sağlanır. Doğanın ve Çevrenin korunmasına vesile olan IĞDIRfirmaları, müşterileri ve de yatırımcıları üzerinde iyi bir güven duygusuoluşturarak toplum nazarında da prestij sağlarlar.


IĞDIR ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi, hizmet ve üretim yapan firmalarda, üretilenürününün/hizmetin en temel hammaddesinden başlayıp, piyasada satılabilecek ürünhaline getirilip, talep eden müşterilere sunulmasına kadar geçen sürecin herbölümünde çevresel etkilerin tespit edilmesi,bu etkilerin gerekli ölçümler veönlemler ile kontrol altına alınarak Çevreye yani; toprağa, suya, ağaca,havaya, doğal kaynaklara verilen zararın enaza indirilmesini sağlayan bir sistemin kurulmasını tarif eden IĞDIR çevreyönetimi standarttır.


IĞDIR ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi' ninbölümleri:


IĞDIR ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi Belgelendirme ve DanışmanlıkHizmetimiz ile IĞDIR İlinde bulunan şirketlerin bölgelerinde bulunançevrelerine verdikleri zararların profesyonel bir şekilde en aza indirgeyip,gerekli analiz ve uygulamalardan sonra ortadan kaldırılabilecektir.

 

Çevreyi, doğamızı, doğal kaynaklarımızıkorumak ve yok olmaması için önlemler almak tüm dünya insanlığının sorunudur. Tüminsanlık çevreye olan duyarlılık ve bu sorumluluk ile bir araya gelerek çevremizve doğamız el ele vererek  için önlemleralmalı ve çevreyi korumak için çalışmalar yapmalıdır.

 

IĞDIR İlinde ISO 14000 Çevre YönetimSistemi Belgesi Hizmeti her ne kadar finansal sorumluluklar getirecek olsa dabu sorumluluk insan olmanın bir gereği olarak yerine getirilmesi gereken birolgudur.

 

IĞDIR ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi BelgesiBelgelendirme ve Danışmanlık Hizmeti çevreyeolan duyarlılığın bir sonucu olarak ortaya çıkmış, çevreyi ve insanlığıkorumayı hedefleyen bir sistemdir.

IĞDIR ISO 14001 Belgesi, IĞDIR Çevre Belgesi, IĞDIR Çevre Yönetim Sistemi Belgesi, IĞDIR ISO Belgeleri, IĞDIR Kalite Belgeleri, IĞDIR iso belgeleri gibi sorularınız varsa Sizde IĞDIR İlinde sunduğumuz IĞDIR ISO 14000 ÇevreYönetim Sistemi Belgesi Belgelendirme Hizmetlerimize başvurun.

IĞDIR ISO 9001 Kalite Belgesi, IĞDIR ISO 14001 Çevre Yönetim Belgesi, IĞDIR OHSAS 18001 İş Sağlığı Ve Güvenliği Belgesi, IĞDIR ISO 22000 Gıda Güvenliği Belgesi, IĞDIR HACCP Belgesi, IĞDIR Marka Tescil Belgesi, IĞDIR ISO 27001 Bilgi Güvenliği Belgesi, IĞDIR WebTasarım Hazır Web Sitesi gibi hizmetlerimizin içeriklerine dair tüm bilgileri hem aşağıda yazacağımız bilgilerden hemde verdiğimiz linklerden takip edebilirsiniz.


Whatsapp ile ulaşın