Yükleniyor
  • Müşteri Destek
  • 0216 410 55 33

DÜZCE ISO 14001 ÇEVRE BELGESİ

DÜZCE ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi; Doğaya ve çevreye zararlı ürünlerin/hizmetlerin ürettikleri hammaddeleri yerine, üretilen ürünün kullanımı boyunca doğaya ve çevreye olan tüm etkilerini analiz ederek çevreye zararlı olanları ve olabileceklerin kullanılmamasını sağlayarak çevreyi ve doğayı korumaya çalışır.

 

 

DÜZCE ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİMSİSTEMİ BELGESİ

 

DÜZCE ISO 14001 : 2015 Çevre YönetimSistemi Kalite Belgesi Belgelendirme Ve Kalite Danışmanlık Hizmeti 


Küreselleşen dünyada çevreye olanduyarlılık her geçen gün daha da artmaktadır. Teknolojinin gelişmesi ile üretimyapan firmaların çevreye verdiği zararlar tüm insanlığı etkilemekte doğamız veçevremiz zarar görmektedir.

 

DÜZCE ISO 14001 : 2015 Çevre Yönetim Sistemi nedir?

DÜZCE ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi; tüm üretim yapan firmaların ve hatta hizmetkuruluşların faaliyetleri süresince, yaptıkları işleri nedeni ile doğaya veçevreye verdiği zararları minimum seviyeye indiren, ve enerji tüketimini ve hammaddekullanımını azaltarak mali açıdan da fayda sağlamalarına yarayan Çevrebilincini ve çevreyi korumayı sağlayan bir yönetim sistemi standardıdır..

 

DÜZCE ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi; Doğayı ve çevreyi zarar vermeyen ileri teknolojilerkullanılarak üretim yapılmasını amaçlar, tüketicileri çevreye duyarlı çevreyebilinçli hale getirir.

 

DÜZCE ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi; Doğaya ve çevreye zararlı ürünlerin/hizmetlerin ürettiklerihammaddeleri yerine, üretilen ürünün kullanımı boyunca doğaya ve çevreye olantüm etkilerini analiz ederek çevreye zararlı olanları ve olabileceklerinkullanılmamasını sağlayarak çevreyi ve doğayı korumaya çalışır.

 

DÜZCE İlinde bulunan tüm firmalarasunduğumuz ISO 14000:2015 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi Belgelendirme veDanışmanlık hizmetimiz ile DÜZCE İlinde bulunan firmanızın ürettiği ürünlerinçevresel faktörlere uygun olmasını, çevresel etkilerden gelen maliyetlerindüşmesini ve çevreye duyarlı bir hizmet yapmasını sağlayacaktır.

 

DÜZCE ISO 14001 Çevre YönetimSistemi ile firmalar tarafından oluşan zararlı atıkların profesyonel birşekilde muhafaza edilmesi sağlanır. Hizmet ve üretim prosesleri sistematikolarak geliştirilerek fazla kullanılan enerji tüketimi azaltılarak enerjiden detasarruf edilmesi sağlanır. Doğanın ve Çevrenin korunmasına vesile olan DÜZCEfirmaları, müşterileri ve de yatırımcıları üzerinde iyi bir güven duygusuoluşturarak toplum nazarında da prestij sağlarlar.


DÜZCE ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi, hizmet ve üretim yapan firmalarda, üretilenürününün/hizmetin en temel hammaddesinden başlayıp, piyasada satılabilecek ürünhaline getirilip, talep eden müşterilere sunulmasına kadar geçen sürecin herbölümünde çevresel etkilerin tespit edilmesi,bu etkilerin gerekli ölçümler veönlemler ile kontrol altına alınarak Çevreye yani; toprağa, suya, ağaca,havaya, doğal kaynaklara verilen zararın enaza indirilmesini sağlayan bir sistemin kurulmasını tarif eden DÜZCE çevreyönetimi standarttır.


DÜZCE ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi' ninbölümleri:


DÜZCE ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi Belgelendirme ve DanışmanlıkHizmetimiz ile DÜZCE İlinde bulunan şirketlerin bölgelerinde bulunançevrelerine verdikleri zararların profesyonel bir şekilde en aza indirgeyip,gerekli analiz ve uygulamalardan sonra ortadan kaldırılabilecektir.

 

Çevreyi, doğamızı, doğal kaynaklarımızıkorumak ve yok olmaması için önlemler almak tüm dünya insanlığının sorunudur. Tüminsanlık çevreye olan duyarlılık ve bu sorumluluk ile bir araya gelerek çevremizve doğamız el ele vererek  için önlemleralmalı ve çevreyi korumak için çalışmalar yapmalıdır.

 

DÜZCE İlinde ISO 14000 Çevre YönetimSistemi Belgesi Hizmeti her ne kadar finansal sorumluluklar getirecek olsa dabu sorumluluk insan olmanın bir gereği olarak yerine getirilmesi gereken birolgudur.

 

DÜZCE ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi BelgesiBelgelendirme ve Danışmanlık Hizmeti çevreyeolan duyarlılığın bir sonucu olarak ortaya çıkmış, çevreyi ve insanlığıkorumayı hedefleyen bir sistemdir.

DÜZCE ISO 14001 Belgesi, DÜZCE Çevre Belgesi, DÜZCE Çevre Yönetim Sistemi Belgesi, DÜZCE ISO Belgeleri, DÜZCE Kalite Belgeleri, DÜZCE iso belgeleri gibi sorularınız varsa Sizde DÜZCE İlinde sunduğumuz DÜZCE ISO 14000 ÇevreYönetim Sistemi Belgesi Belgelendirme Hizmetlerimize başvurun.

DÜZCE ISO 9001 Kalite Belgesi, DÜZCE ISO 14001 Çevre Yönetim Belgesi, DÜZCE OHSAS 18001 İş Sağlığı Ve Güvenliği Belgesi, DÜZCE ISO 22000 Gıda Güvenliği Belgesi, DÜZCE HACCP Belgesi, DÜZCE Marka Tescil Belgesi, DÜZCE ISO 27001 Bilgi Güvenliği Belgesi, DÜZCE WebTasarım Hazır Web Sitesi gibi hizmetlerimizin içeriklerine dair tüm bilgileri hem aşağıda yazacağımız bilgilerden hemde verdiğimiz linklerden takip edebilirsiniz.


Whatsapp ile ulaşın