Yükleniyor
  • Müşteri Destek
  • 0216 410 55 33

Dokümantasyon, Hedef Ve Süreç Yönetimi Eğitimi

ISO 9001 2008 Kalite Yönetim Sistemi dokümanlarının tanımlanması ve hazırlanmasına yönelik becerilerin kazandırılması, hedef ve süreç yönetimi hakkında bilgilendirilme yapılmasına yönelik dokümantasyon, hedef ve süreç yönetimi eğitimi vermekteyiz.

 

 

KATILIMCI PROFİLİ;

 

ISO 9000 belgeli veya kaliteyönetim sistemi kurma çalışmaları başlatan kuruluşlarda çalışan personeller,

Kalite sistemi kurmak,uygulamak, denetlemek ve yönetmekle sorumlu çalışanlar,

Dökümantasyon yapan kuruluş ve firma çalışanları.

 

 

EĞİTİMİN AMACI;

 

Kalite Yönetimi Sistemleri Dokümantasyonu içinde yer alan Kalite politikası ve kalite hedefleri,

 

Standardın öngördüğü prosedürleri proseslerin etkin planlanması uygulanması ve kontrolünü sağlamak için kuruluşun ihtiyaç duyduğu dokümanları kuruluşun büyüklüğü ve faaliyetlerin özelliği, proseslerin karmaşıklığı ve bunların aralarındaki etkileşim ve personelin yeterliliği de dikkate alınarak hazırlanmasını sağlamaktır.

 

Kuruluşların hangi sektörde yer alırsa alsın, rekabet güçlerini artırmakta faydalanacakları en temel araçlardan biri de süreç yönetimidir.

 

 

Süreç Yönetimi bilincinin ve kavramının kuruluş içinde bilinmesi ve süreç yönetiminin uygulanması yönetim sistemlerinin önemli bir şartıdır.

 

Bu eğitimde süreç yönetim sistemi bir bütün olarak anlatılmasını hedeflemektedir.


Whatsapp ile ulaşın