Yükleniyor
  • Müşteri Destek
  • 0216 410 55 33

ISO 45001: 2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi 12.02.2018 tarihinde yayını çıkmıştır ve firmaların iş sağlığı ve güvenliği yönetimi için OHSAS 18001 Standardının yerine uygulanacak olan yeni bir uluslararası standarttır.

 

 

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi 12.02.2018 tarihinde yayını çıkmıştır ve firmaların iş sağlığı ve güvenliği yönetimi için OHSAS 18001 Standardının yerine uygulanacak olan yeni bir uluslararası standarttır.

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı OHSAS tarafından yayınlanmışken,  Uluslararası Standartlar Örgütüne yani ISO' ya geçerek ISO 45001 2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi  Standardı olarak açıklanmıştır.

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, bir firmanın iş güvenliği konusunda, tehlikeye maruz kalma ve riskleri önleme konusundaki İş Sağlığı ve Güvenliği performansını etkin olarak iyileştirmesini sağlamak için, yayınlanan kullanım kılavuzuyla, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi için, kuralları belirleyen Uluslararası bir Standarttır. 

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi' nin boyutu, şekli ve içerik olarak niteliği, ne olursa olsun her türlü firmada uygulanabilir olması ilk amaç olarak belirlenmiştir. ISO 45001 bir firmanın İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemi vesilesi ile, işçinin sağlığı,tehlike risklerinden korunması ve çalışma ortamında ki hayat standardı gibi sağlık ve güvenliğin diğer yönlerini de birleştirmesini sağlar.

ancak, ISO 45001 sistemini uygulayan firmalar  tabi oldukları geçerli yasal gerekliliklere de uymak zorundadır. Her ülkede İş güvenliği ile ilgili genel kurallar olduğu gibi ülkemizde de 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 20/6/2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kanun da belirtilen zorunlulukları yerine getiren firmalar ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi konusunda da hiç zorluk çekmeyeceklerdir.

Bilgi İçin  : 0533 590 35 32 


Whatsapp ile ulaşın