Yükleniyor
  • Müşteri Destek
  • 0216 410 55 33

TL 9000 Telekomünikasyon Kalite Yönetim Sistemi

TL9000 Telekomünikasyon sektöründe kullanılmak üzere temelde ISO 9001 Standardına dayandırılarak hazırlanmış, telekomünikasyon Sektörünün donanım, yazılım, servis ile sistem ve ölçüm gereklerini kapsayan bir standarttır.

 

 

TL9000 telekomünikasyon hizmet ve ürünlerinin tasarımı, geliştirilmesi, üretimi, sevkıyatı, kurulumu ve sürekliliği için kalite sistem gereksinimlerini tanımlar. TL9000 Standardı, telekomünikasyon hizmet sağlayıcılarına, tedarikçilerine ve abonelerine hizmet eder.

Telekomünikasyon firmalarında bu standardın uygulanması ile hizmet kalitesinin artırılması, müşteri/tedarikçi ilişkilerinin geliştirilmesi, maliyetlerin azaltılması, rekabetin artırılması, inisiyatiflerin iyileştirilmesi için bir platform oluşturulması ve kalite sistem gereksinimlerinin dünya çapında standartlaştırılması amaçlanmıştır.


Whatsapp ile ulaşın