Buradasınız : Haberler

Standardizasyonun Tarihi Gelişimi

Standardizasyonun Tarihi Gelişimi -

Standardizasyonun Tarihi Gelişimi

 

Tarih öncesi çağın kalıntıları arasında bulunan bazı araç ve gereçlerin yapım tarihinin üzerinden yüzyıllar geçmesine rağmen bunların boyut ve yapısının belli standartlara uygun olduğu belirtilmektedir. Yine yüzyıllarca standart ölçüler olarak parmak ve ayak gibi vücut ölçülerinin kullanılmış olduğu günümüze kadar ulaşmış bir gerçektir. Fakat standardizasyon konusunda ekonomik ve sosyal hayatın tümünü içine alacak şekilde uluslararası uygulamalar, son yüzyılın içerisinde gerçekleştirilmiştir. İnsanlığın yaşadığı uzun zaman sürecini göz önüne aldığımızda, standardizasyon kavramının bilinçli bir şekilde ortaya atıldığı ve yasal düzenlemelere gerek duyulmaya başlandığı tarihin çok yakın zamanlara rastladığını görebiliriz.


Bu alanda ki uygulamaların ISO (standart) nun kuruluşundan yüzlerce yıl öncesine dayanmaktadır. O gün için adı konulmamış olsa bile, bugün bu uygulamalar standart olarak değerlendirilebilir. Bu uygulamalar her defasında aynı sonuca ulaşmak, ortaya konan ürün veya nesnenin her defasında aynı nitelikleri taşımasını sağlamak adına gerçekleştirilmiş, uyumlaştırma ve benzetme çalışmalarıdır. Sümer ve Mısırlılarda, standardize edilmiş şehir planlaması, su ve kanalizasyon tesisleri, ev inşaatı ile ağırlık ve diğer ölçülerin belirlendiği, Babil kenti yakınlarında da 1,2,4,8 vb. oranlarda artan ağırlık ölçüleri ile ondalık sisteme bölünmüş ölçü aletleri olduğu görülmüştür.


Mezopotamyalıların, bugün de kullanılan kalıplarla seri olarak döktükleri kerpiçler, Sümerlerin çivi yazıları ve bunların yazıldığı plakalar, Babil'de M.Ö. 4000 yıllarında üretilen malların standart olması ve bunların üzerine konulan etiketler, Mısır Piramitleri, M.Ö.2000 yıllarında Hindistan'da kullanılan tuğlalar, M.Ö. 9. yüzyılda İsrail'de yapılmış çanak ve çömlekler, bunlar ve bu gibi ilginç örnekler standartlaştırma faaliyetlerinin çok eski yıllardan beri bilinçli bir şekilde uygulandığına işaret etmektedir.


İlk ölçü aletinin Mısır'da, eski adıyla Bega sistemiyle bulunan silindir bir taşın kullanıldığı, M.Ö. 2400-2350 yıllarında Babil Kralı Dungi'nin ağırlık ölçülerinin standartlarını tespit ettirerek asılların saklayıp kalibrasyon çalışmalarına başladığı, Atina'da alışverişlerde kendi ölçüm birimlerinin yanı sıra Pers ve Finike ölçülerinin de kullanıldığı görülmektedir. Çağdaş standardizasyon hareketi Endüstri Devriminden sonra olmuştur. İşletme düzeyinde ilk standartlaştırma örneğini,1793 yılında Amerikan ordusunun 10.000 adet tüfek siparişi alan Eli Whitney ayrı ayrı bölümlerde üretilen tüfek parçalarını hızla birleştirmek suretiyle gerçekleştirmiştir. Dünya ticaretinin ilerlemesi, endüstriyel gelişimin kat ettiği mesafe ve ülkelerin uluslararası tarih boyunca birbirleriyle olan öteki ilişkileri, 20.yüzyıldan itibaren standardizasyonun dünyaya yayılması ve uluslararası bir nitelik kazanmasını sağlamıştır.

 

Ulusal düzeydeki öncü çalışmalara örnek olarak 1901 yılında İngiltere'de kurulan Standartlar Birliği (bugünkü adıyla İngiliz Standartları Enstitüsü: BIS), 1918'de Amerika'da kurulan Amerikan Standartlar Komitesi (bugünkü adıyla Amerikan Mühendislik Standartlar Komitesi: ANSI) gibi örgütler gösterilebilir. Yine Almanya'da 1917 yılında kurulan Alman Standartları Birliği (DIN),1922 yılında İsveç'te kurulan İsveç Standartları Komisyon (SIS), 1926 tarihli Fransız Standartları Birliği (ANFOR) ulusal çapta standardizasyon çalışmalarını yürütmek amacıyla oluşturulmuştur. Hollanda ve İsviçre'de 1919, Avusturya'da 1920, Japonya'da 1921, Rusya'da 1925'te kurulan Ulusal Standart Kurumları gibi kuruluşlar, ulusal çapta standardizasyon çalışmalarını yürütmek amacıyla oluşturulmuşlardır. Ulusal bazdaki standardizasyon çalışmaları ikinci dünya savaşından sonra daha da hızlanmıştır.


Bunun en önemli nedeni, savaş sırasında müttefiklerin birbirlerinin ürettikleri parça ve malzemeleri standart olmaması nedeniyle kullanma zorluğu yaşamaları sonucunda standartlaşma konusuna eğilmişlerdir. Ülkelerin teknolojik, sosyal, siyasal, ticari ve askeri konularda birbirleriyle gelişen ilişkilerinden dolayı mal ve hizmet akımının artması sonucu ortaya çıkan uyumsuzluklar uluslararası standartlara olan gereksinimi arttırmıştır. Aynı kalite standardına sahip mallar ayrıca bir de kalite karşılaştırılmasına tabi tutulmadan sadece satış şartları ile satıldığı için rekabet üstünlüğü sağlayınca uluslararası bir standardizasyon örgütü kurulmasına gerek duyulmuş ve temeli 1904 de atıldığı söylenen ISO kurulmuştur. 


Uluslararası Standardizasyon Örgütü, uluslararası standardizasyon çalışmaları ikinci dünya savaşından sonra yeniden başlatılarak 14 Ekim 1946 yılında yirmi beş ülkenin katıldığı toplantıda ISO'nun kurulmasına karar verilmiş 23 Şubat 1947 günü kuruluş  çalışmalarına başlamıştır.

ETİKETLER: ISO 9001 Belgesi Nedir, ISO 9001 Belgesi Nasıl Alınır, ISO 9001, ISO 9001 Belgelendirme Hazırlık Aşamaları, Kalite İlkeleri, ISO Eğitimleri, Temel Eğitimler, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi, ISO 14001, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Temel Eğitimi, OHSAS 18001, OHSAS 18001 İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi, ISO 22000, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Ve HACCP Temel Eğitimi, ISO 13485, ISO 16949 Otomotiv Sektörü Yönetim Sistemi Temel Eğitimi, ISO 17025, ISO IEC 17025 Laboratuar Akreditasyonu Temel Eğitimi, ISO 15189, ISO 15189 Tıbbi Laboratuar Akreditasyonu Temel Eğitimi, ISO 27001, ISO 10002, ISO 20000, SA 8000 Sosyal Sorumluluk Standardı Temel Eğitimi, İç Teknik Eğitimleri, ISO 9001Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi, OHSAS 18001 İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Ve HACCP İç Tetkik Eğitimi, ISO 16949 Otomotiv Sektörü Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi, SA 8000 Sosyal Sorumluluk Standardı İç Tetkik Eğitimi Baş Denetçi Eğitimler, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi, OHSAS 18001 İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Ve HACCP Baş Denetçi Eğitimi, SA 8000 Sosyal Sorumluluk Standardı Baş Denetçi Eğitimi, Teknik Eğitimler, İstatistiksel Proses Kontrol Eğitimi, Proses Yönetimi Etkileşimleri & İyileştirme Teknikleri Eğitimi, Dokümantasyon, Hedef Ve Süreç Yönetimi Eğitimi, Kişisel Gelişim Eğitimleri, Liderlik Motivasyon Eğitimi, Stratejik Yönetim Eğitimi, Müşteri İlişkileri Ve İletişim Eğitimi, Satış Sonrası Müşteri Memnuniyeti Eğitimi, Kalite Yönetimi, ISO9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi, Uygun Kalite Belgelendirme, ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi, Marka Tescili, Patent Tescili, Kalite Yönetim Sistemleri Nelerdir, Kalite Yönetim Sistemleri Neden Kurulmalı, Kalite Yönetim Sistemleri Ne Zaman Çıktı, Kalite Yönetim Sistemlerini Kimler Kullanmalı, Kalite Yönetim Sistemi Tarihçesi, Kalite Yönetim Sistemi Nasıl Kurulur, Türkiye'de Kalite Yönetim Sistemi, Avrupa'da Kalite Yönetim Sistemi, Japonya'da Kalite Yönetim Sistemi, Amerika'da Kalite Yönetim Sistemi, ISO Kalite Yönetim Sistemi Nedir, ISO Kalite Yönetim Sisteminin Faydaları, Kalite Belgesi Nasıl Alınır, Kaç Tane Kalite Belgesi Vardır, Kalite Belgesi Ne İşe Yarar, Kalite Belgesinin İç Faydaları, Kalite Belgesinin Dış Faydaları, Kalite Belgesi Ne Kadardır, En Ucuz Kalite Belgesi, Kalite Belgesi Neden Alınmalı, Standart Ve Standardizasyon, Standardizasyonun Tarihi Gelişimi, Neden ISO, ISO'nun Temel Amacı, Standardizasyonun Faydaları, ISO Standart Oluşum Aşamaları, ISO 90001 Belgesi Yeterli Mi, ISO 9001 Belgesi Ne Kadar Sürede Alınır, ISO 9001 Belgesinin Süresi Var Mıdır, Toplam Kalite Yönetimi Nedir, Toplam Kalite Yönetiminin Amacı Nedir, Toplam Kalite Yönetiminin İlkeleri Nelerdir, Toplam Kalite Yönetiminin Temel Unsurları