Buradasınız : Haberler

Hizmet Verdiğimiz Kalite Belgeleri

Hizmet Verdiğimiz Kalite Belgeleri  -

Hizmet Vermekte Olduğumuz Kalite Belgeleri 


ISO 9001

ISO 14001

OHSAS 18001

ISO 22000

ISO 13485

ISO 17025

ISO 15189

ISO 27001

ISO 10002


ISO tarafından yayınlanan kalite belgeleri standartlarıdır.

 


ISO 9001 


Kalite Yönetim Sistemi bir organizasyonun ürün ve hizmetlerinin müşteri isteklerini tam ve doğru olarak karşılamasını sağlamak için, tüm işletme fonksiyonlarını aynı amaç doğrultusunda bir araya getiren etkin bir kalite standardıdır.

 

 

ISO14000 


Çevre Yönetim Sistemi ürünün, ham maddeden başlayıp nihai ürün haline getirilerek müşterilere sunulmasına kadar geçen sürecin her aşamasında çevresel faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin gerekli muayeneler ve önlemler ile kontrol altına alınarak çevreye verilen zararın en aza indirilmesini sağlayan bir sistemin kurulmasını tarif eden ve Uluslararası Standartlar Organizasyonu tarafından yayınlanmış olan standartlar serisidir.

 


OHSAS 18001 


İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (İSG), iş yerinde meydana gelebilecek olası bir iş kazası riskini en aza indirmek ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesiyle ilgili asgari şartları ortaya koymak için geliştirilmiş bir sistemdir. OHSAS 18001, kuruluşun kendi risklerini kontrol etmesi ve performansını iyileştirmesini sağlamak amacıyla sağlık ve güvenlik yönetim sistemlerine ilişkin koşulları tanımlayan uluslararası bir standarttır.

 

HACCP/ISO 22000 


Üreticilerin tüketiciye güvenli gıda maddesi sunmalarını güvence altına almak için, bir gıda ürününün farklı üretim/süreç aşamalarında meydana gelebilecek tehlikelerin belirlenmesine ve analiz edilmesine, bu tehlikelerin önlenmesi için gerekli faaliyetlerin belirlenmesine ve bu faaliyetlerin etkili bir şekilde uygulamaya konulduğunu takip etmeye ve denetlemeye yarayan bir sistemdir.


ISO 13485 


Tıbbi cihaz üreticilerinin ürettikleri cihazların kalite kurallarına küresel uyumunu sağlamaktır. Yani; tıbbi cihazların üretimi, ticareti ve dağıtımı alanında faaliyet gösteren üreticilere yönelik kalite sistemlerinin, sağlaması gereken çok özel şartları tanımlayan, bir standarttır.

 

ISO/IEC 17025 


Deney veya kalibrasyon çalışmalarını yeterli hale getirmek ve bu kapsamda akredite olmak isteyen, laboratuvarlar için geliştirilmiştir. Bir laboratuvarın spesifik testleri gerçekleştirme konusunda yetkin olduğunun anlaşılması için, uygulaması gereken genel şartları açıklayan uluslararası bir standarttır.

 

ISO 15189


ISO 17025 ve ISO 9001:2008 Standartlarının Tıbbi Laboratuvarlar için düzenlenmesinden meydana gelmiştir. ISO 15189 'un temel amacı medikal laboratuvarların akreditasyonu, test sonuçlarının hasta ve sağlık personeli nezdinde güvence altına alınmasını sağlamaktadır.

 

ISO 27001  


Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi BGYS, kurumun hassas bilgilerini yönetebilmek amacıyla benimsenen sistematik bir yaklaşımdır. Bu sistemin temel amacı hassas bilginin korunmasıdır. Bu sistem çalışanları, iş süreçlerini ve bilgi teknolojileri (BT) sistemlerini kapsar.

 

ISO 10002  


Farklılık yaratmak isteyen, müşterilerinin görüş ve düşüncelerine önem veren ve bu görüşleri sürekli geliştirmeyi amaçlayan kuruluşlar için ISO 10002 : 2004 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi 06/07/2004 tarihinde ISO (International Organization for Standardization) tarafından yayınlanan bir standarttır.
INTEGRAL ISO DANIŞMANLIK HİZMETLERİ olarak kalite belgelendirme eğitimleri ve danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.

Firmanızın kalite belgelendirme sürecinin tüm aşamaların danışmanlık yaparak yardımcı olmaktan onur duyarız.

ETİKETLER: ISO9001 Belgesi Nedir, ISO 9001 Belgesi Nasıl Alınır, ISO 9001, ISO 9001Belgelendirme Hazırlık Aşamaları, Kalite İlkeleri, ISO Eğitimleri, TemelEğitimler, ISO9001 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi, ISO 14001, ISO 14001 Çevre YönetimSistemi Temel Eğitimi,  OHSAS 18001, OHSAS 18001 İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği YönetimSistemi Temel Eğitimi, ISO 22000, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Ve HACCP TemelEğitimi, ISO 13485, ISO 16949 Otomotiv Sektörü Yönetim Sistemi Temel Eğitimi,ISO 17025, ISO IEC17025 Laboratuar Akreditasyonu Temel Eğitimi, ISO 15189, ISO 15189 Tıbbi LaboratuarAkreditasyonu Temel Eğitimi, ISO 27001, ISO 10002, ISO 20000, SA 8000 Sosyal SorumlulukStandardı Temel Eğitimi, İç Teknik Eğitimleri, ISO 9001Kalite Yönetim Sistemiİç Tetkik Eğitimi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi İç TetkikEğitimi, OHSAS 18001 İşçi Sağlığı Ve İşGüvenliği Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi, ISO 22000 Gıda GüvenliğiYönetim Sistemi Ve HACCP İç Tetkik Eğitimi, ISO 16949 Otomotiv SektörüYönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi, SA 8000 Sosyal SorumlulukStandardı İç Tetkik Eğitimi Baş Denetçi Eğitimler, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi BaşDenetçi Eğitimi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi, OHSAS18001 İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi, ISO22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Ve HACCP Baş Denetçi Eğitimi, SA 8000Sosyal Sorumluluk Standardı Baş Denetçi Eğitimi, Teknik Eğitimler, İstatistiksel ProsesKontrol Eğitimi, Proses Yönetimi Etkileşimleri & İyileştirme TeknikleriEğitimi, Dokümantasyon, Hedef Ve Süreç Yönetimi Eğitimi, Kişisel Gelişim Eğitimleri,Liderlik Motivasyon Eğitimi, Stratejik Yönetim Eğitimi, Müşteriİlişkileri Ve İletişim Eğitimi, Satış Sonrası Müşteri Memnuniyeti Eğitimi, Kalite Yönetimi, ISO9001:2000 Kalite YönetimSistemi, Uygun Kalite Belgelendirme, ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi,Marka Tescili, Patent Tescili, Kalite Yönetim Sistemleri Nelerdir, KaliteYönetim Sistemleri Neden Kurulmalı, Kalite Yönetim Sistemleri Ne Zaman Çıktı,Kalite Yönetim Sistemlerini Kimler Kullanmalı, Kalite Yönetim SistemiTarihçesi, Kalite Yönetim Sistemi Nasıl Kurulur, Türkiye'de Kalite YönetimSistemi, Avrupa'da Kalite Yönetim Sistemi, Japonya'da Kalite Yönetim Sistemi,Amerika'da Kalite Yönetim Sistemi, ISO Kalite Yönetim Sistemi Nedir, ISO KaliteYönetim Sisteminin Faydaları, Kalite Belgesi Nasıl Alınır, Kaç Tane KaliteBelgesi Vardır, Kalite Belgesi Ne İşe Yarar, Kalite Belgesinin İç Faydaları,Kalite Belgesinin Dış Faydaları, Kalite Belgesi Ne Kadardır, En Ucuz KaliteBelgesi, Kalite Belgesi Neden Alınmalı, Standart Ve Standardizasyon,Standardizasyonun Tarihi Gelişimi, Neden ISO, ISO'nun Temel Amacı, StandardizasyonunFaydaları, ISO Standart Oluşum Aşamaları, ISO 90001 Belgesi Yeterli Mi, ISO9001 Belgesi Ne Kadar Sürede Alınır, ISO 9001 Belgesinin Süresi Var Mıdır,Toplam Kalite Yönetimi Nedir, Toplam Kalite Yönetiminin Amacı Nedir, ToplamKalite Yönetiminin İlkeleri Nelerdir, Toplam Kalite Yönetiminin Temel Unsurları