Yükleniyor
  • Müşteri Destek
  • 0216 410 55 33

SA 8000 Sosyal Sorumluluk Standardı Belgesi Nasıl Alınır?

Bir işletmenin SA 8000 Sosyal Sorumluluk Standardı'na uygun olarak çalışıp çalışmadığı, belgelendirme hizmeti veren kurum tarafından denetlenmekte ve gereken şartları sağladığına karar verilen firmalara belge verilmektedir.

 

Bir işletmenin SA 8000 Sosyal Sorumluluk Standardı'na uygun olarak çalışıp çalışmadığı, belgelendirme hizmeti veren kurum tarafından denetlenmekte ve gereken şartları sağladığına karar verilen firmalara belge verilmektedir. SAI tarafından sosyal-denetim mesleğinin yeterliliklerine sahip kuruluşlar arasından seçilen denetçi kuruluşlar, belge almak isteyen firmalarda ziyaretlerde bulunarak standardın içeriğiyle alakalı hususlardaki çalışmalarını incelemektedirler. Denetçi kuruluşların incelemeleri ayrıca SAI tarafından düzenli aralıklarla kontrol edilerek, standardın güvenilirliği sağlanmaya çalışılmaktadır. Denetçiler, gerektiğinde denetimin ve belgelendirmenin etkinliğini arttırabilmek amacıyla bölgesel insan hakları gruplarıyla bilgi alışverişinde bulunabilmektedirler


Sertifikasyon Süreci:

1) Planlama:
Yönetim sistemleri kontrolü hususunda bilgi sahibi, deneyimli ve üst yönetimin desteğine sahip bir idareci, sertifikasyon süreci için vazifelendirilmelidir. Bu hususda danışman firmalardan da yararlanılabilir.

2) Uygulama:

Tutulan kayıtlar Sosyal Sorumluluk Standardı'na uygun olup olmadığını ispatlamak açısından önemlidir.

3) Kontrol:

Kesin müracaat öncesi bir ön-kontrol yararlı olacaktır. Ön kontrol sertifikasyon bakımından negatif bir etkisi yoktur. Şartların doğru bir şekilde sağlanıldığına inanılıyorsa, doğrudan gerçek denetim için de başvurulabilir. Yapılan kontroller neticesinde bir eksiklik görülmüşse, düzeltme istenecektir.

4) Periyodik Denetim: 

Alınan belge 3 sene içerisinde geçerli olacak olup, standarda uyulup uyulmadığı belli aralıklarla kontrol edilecektir. Bu tür denetimlerle, sistemin devamlı iyileştirilmesi ve firmaların standarda uyma hususunda mükemmelleşmeleri amaçlanmaktadır.
Alınması için yasal bir mecburiyetin olmadığı SA 8000 Sosyal Sorumluluk Standardı Belgesi, kontroller neticesinde gereken şartları sağladığını ispatlayan her türlü firmaya verilebilmektedir.

Sertifikasyon, bir firmanın ürünlerinin SA 8000 Sosyal Sorumluluk Standardına uygun şartlarda üretildiğini ispatladığından, alış-verişlerinde bu firmaları tercih eden müşteriler, insan haklarına yaptıkları bu anlamlı katkıdan dolayı, gönül rahatlığı ve huzur duyacaklardır.
 

Whatsapp ile ulaşın