Yükleniyor
  • Müşteri Destek
  • 0216 410 55 33

OHSAS 18001:İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi

OHSAS 18001 İş güvenliği sistemi iç denetçisi olmak isteyenler Şirketlere,OHSAS 18001 İş güvenliği sistemini denetlemek isteyen tüm çalışanlara İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi vermekteyiz.

 

 

Bu eğitimin temel amacı,kuruluş içi İş güvenliği ve sağlığı tetkikçilerine, İş güvenliği ve sağlığı şartları ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası düzeyde kabul görmüş standartlara ve düzenlemelere uygunluğun teyit edilmesine yönelik, tetkik prensiplerini ve uygulamalarını anlatmaktır.

 

 

OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği denetçi eğitimi

 

 

 

Bir OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği denetimi, sübjektif görüşten çok objektif kanıta dayalı tarafsız değerlendirmeye dayalı gerçek bilgileri toplamanın bir yöntemidir. 

 

OHSAS 18001 madde 4.5.4'e göre, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi denetiminin amacı aşağıda belirtilmektedir;

 

-OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin koşullara uygun olup olmadığını saptamak,

 

-OHSAS 18001 gereksinimleride dahil olmak üzere, planlanmış isg düzenlemelerine uygunluğu, doğru biçimde uygulanarak sürdürülmesi,

 

-yönetim için denetim sonuçlarına ilişkin bilgileri sağlamak.

 

Bu, iyileştirme gereksiniminin ve düzeltici faaliyetlerin saptanmasına izin veren bir bilgi toplama egzersizidir. 

 

Suçluyu arama ve bulmaya yönelik bir süreç değildir.

 

İş sağlığı ve güvenliği iç denetim faaliyeti hala önemli bir role sahiptir, ancak organizasyonlar olaya tepkisel bir yaklaşımda bulunmaktan yani "polis" rolünden çok, önceden önlem almaya daha yakın bir "doktor" rolünü giderek daha fazla benimsemektedirler.

 

Geleneksel olarak, bir iş sağlığı ve güvenliği denetimin amacı, pratiğin (İSG faaliyetleri ve performans) teoriye (yetkilendirilen ve planlanan düzenlemeler) uygunluğunu doğrulamaktır. 

 

Buna bağlı olarak, denetim, şirketin durumu, İş sağlığı ve güvenliği, performansı, prosedürleri veya denetime tabi başka alanları konusunda meydana gelebilecek ön yargılı fikirleri düzeltebilecek güçlü bir araçtır. 

İş sağlığı ve güvenliği iç denetim kararı hangi nedenle alınmış olursa olsun, iş sağlığı ve güvenliği iç denetimi, iyileştirmeyi teşvik edici olduğu kadar faaliyetlerin gereksinimlere uygun olup olmadığını doğrulamada da bir araç olarak kullanılmalıdır.


Whatsapp ile ulaşın