Yükleniyor
  • Müşteri Destek
  • 0216 410 55 33

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

ISO 50001 Belgesi Nedir? ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi- ISO 50001 Enerji Yönetim Sisteminin Faydaları - ISO 50001 Belgesi Kimler Almalıdır? - ISO 50001 Belgesinin Alınması

 

 

ISO 50001 BELGESİ NEDİR

ISO 50001: Enerji Yönetim Sistemi, enerji politikası ve hedeflerinin yanında bu hedeflere ulaşmak için süreç ve yöntemlerin oluşturulması için birbirine bağlı bir dizi unsur olarak tanımlanır.

ISO 50001Enerji Yönetim Sistemi, enerji uzmanları tarafından tespit edilen standartlar kapsamında, enerji yönetim sistemi oluşturan, enerji tasarrufu yayımlamak, enerji maliyetlerini düşüren ve çevre bilincini özendiren süreç ve sistemlerin oluşturulmasını ve sürdürülebilirliğini sağlar. Çevre Enerji kaynaklarının kıtlığı nedeniyle, çoğu ülkede düşük maliyetli enerji dönemi sona ermektedir.

 

ISO 50001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİBELGESİ

Enerji uzmanları tarafından belirlenen ölçü çerçevesinde enerji yönetim sistemini oluşturan, enerji tasarrufu sağlayan, enerji maliyetlerini düşüren ve çevre bilincini arttıran süreç ve sistemlerin oluşturulmasını ve sürdürülebilirliğini güvence eder.

 

ISO 50001 AVANTAJLARI

Kuruluşlar artan maliyet ve giderlere karşılık enerji tasarruf önlemleri aldıklarında, mevduat yoluyla enerji tasarrufu gerçekleştirilebilir. Fakat bu önlemler normal iş akışının bir parçası olmadığında, enerji maliyetleri tekrar dalgalanır ve denetimden çıkar. Enerji yönetim sistemi aracılığıyla devamlı geliştirme ile enerji maliyetlerinden tasarruf edilebilir, verim gücü iyileştirmeleri sürdürülebilir ve giderler zamanla azalmaya devam eder.

 

ISO 50001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİNİNFAYDALARI

Dünyanın geleceğini ve genç nesli himaye altına almanıza yardımcı olur.

Kuruluşunuzun enerji verimini ve harcamaları devamlı olarak düzeltmenize olanak sağlar

Enerjinin daha verimli kullanılması için bir yöntem oluşturmanıza katkıda bulunur

Sera gazı sentezini ve karbon sentezlerini azaltarak enerji verimliliği amaçlarınıza ulaşmanıza olanak tanır 

Enerjiyi yönetmenize katkıda bulunur   

 

 

ISO 50001 BELGESİ KİMLER ALMALIDIR?

Enerji yönetim sistemi için ISO 50001 standardı, her kuruluş ve kurum, hizmet ve üretim sektöründe etkin olan kuruluşlar tarafından uygulanabilen ve doğrudan enerji sektöründe çalışan kuruluşlara yönelik bir standarttır.

Hizmet üreticilerine, hammadde veya katkı maddesi üreticilerine, elektronik ve enerji üreticilerine, taşıyıcılara ve toptancılara, perakendecilere varana kadar herkes tarafından kullanılan uluslararası onaylanmış bir sistemdir.

 

ISO 50001 BELGESİNİN ALINMASI

ISO 50001belgelendirme firmasının belirlenmesi,

Belgelendirme Kuruluşundan gelen talep için gerekli hazırlık ve araştırmaların yapılması,

İhtiyaçların belirlenmesi ve kontrol tarihinin alınması,

Belgelendirme Denetiminin hazırlanması ve ISO Belgesi 50001 alınması.


Whatsapp ile ulaşın