Yükleniyor
  • Müşteri Destek
  • 0216 410 55 33

ISO 14001:Çevre Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

ISO14000 Çevre Yönetim Sistemi ürünün, hammaddeden başlayıp nihai ürün haline getirilerek müşterilere sunulmasına kadar geçen sürecin her aşamasında çevresel faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin gerekli muayeneler ve önlemler ile kontrol altına alınarak çevreye verilen zararın en aza indirilmesini sağlayan bir sistemin kurulmasını tarif eden ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi temel eğitimi vermekteyiz.

 

 

Çevresel duyarlılığın giderek arttığı günümüzde kuruluşlar, çevresel yükümlülüklerinin bilincine varmaya başlamışlardır. Çevresel sorumlulukların yerine getirilmesi ve gösterilmesi muhtemelen en yeni yönetim görevidir.

 

İşletmelerin çevreye verdikleri veya verebilecekleri zararların sistematik bir şekilde azaltılması ve mümkün ise ortadan kaldırılabilmesi için geliştirilen yönetim sistemine Çevre Yönetim Sistemi adı verilir.

 

ISO14000 Çevre Yönetim Sistemi ürünün, hammaddeden başlayıp nihai ürün haline getirilerek müşterilere sunulmasına kadar geçen sürecin her aşamasında,

çevresel faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin gerekli muayeneler ve önlemler ile kontrol altına alınarak çevreye verilen zararın en aza indirilmesini sağlayan bir sistemin kurulmasını tarif eden ve Uluslararası Standartlar Organizasyonu tarafından yayınlanmış olan standartlar serisidir.

 

SO14000 serisi ISO Standard Geliştirme Komitesi TC207 tarafından geliştirilmiştir. Bugüne kadar yapılan yoğun çalışmalar sonunda ISO 14000 tüm dünyada geçerli ve etkili bir Çevre Yönetim Sistemi olarak kabul görmüştür. 

 

Bu seri, kuruluşlarla ilgili tüm çevresel konuları kapsamak üzere tasarlanmıştır ve kuruluşların çevresel etkilerin önceliğini tespit ederek bu etkileri yönetmeleri ve kontrol etmeleri konusunda kaynak niteliğindedir.

 

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, özünde doğal kaynak kullanımının azaltılması, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesini amaçlayan, risk analizleri tabanında kurulan bir yönetim modelidir.

 

ISO 14001 standardı, çevre ile ilgili risk ve fırsatların daha verimli bir biçimde yönetilmesine zemin oluştururken, sanayi kuruluşlarının faaliyetleri sebebiyle çevreye verdikleri zararı da en aza
indirgeyip, enerji ve hammadde tüketimini azaltmayı amaçlamaktadır.


Whatsapp ile ulaşın