Yükleniyor
  • Müşteri Destek
  • 0216 410 55 33

İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemi

Kuruluşlarda karşılaşılan en önemli insan kaynakları sorunlarından birisi de, çalışanların güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamına sahip olmamalarıdır. Kuruluşların daha iyi rekabet koşullarına ulaşabilmesi için çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda planlı ve sistemli çalışmalar yürütmeleri gerekmektedir. İNTEGRAL KALİTE VE DANIŞMANLIK olarak iş güvenliği uzmanlarımız ile İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemi hizmetleri vermekteyiz.

 

 

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi(İSG), iş yerinde meydana gelebilecek olası bir iş kazası riskini en aza indirmek ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesiyle ilgili asgari şartları ortaya koymak için geliştirilmiş bir sistemdir.

 

OHSAS 18001, kuruluşun kendi risklerini kontrol etmesi ve performansını iyileştirmesini sağlamak amacıyla sağlık ve güvenlik yönetim sistemlerine ilişkin koşulları tanımlayan uluslararası bir standarttır.

 

Ülkemizde OHSAS 18001 İSG faaliyetleri kişisel koruyucuların kullanımını çağrıştırmakta ve geleneksel olarak ayrıca yapılması gereken iş olarak algılanmaktadır. 

İSG Yönetim Sistemiyle, çalışanlar, yönetenler ve denetleyenlerin rol ve sorumlulukları açık hale getirilerek çalışanların katılımını sağlayacaktır.

 

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi; iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin kuruluşların genel stratejileri ile uyumlu olarak sistematik bir şekilde ele alınıp sürekli iyileştirme yaklaşımı çerçevesinde çözümlenmesi için bir araçtır.

 

 

Bu sistemle, çalışanlar, OHSAS 18001 İSG risklerinin belirlendiği ve önlemlerle asgari seviyeye indirildiği, yasalara uyan, hedeflerin yönetim programları ile hayata geçirildiği, uygun OHSAS 18001 İSG eğitimlerinin uygun kişilere verildiği, acil durumlara hazır, performansını izleyen, izleme sonuçlarını iyileştirme faaliyetlerini başlatmak için kullanan, faaliyetlerini denetleyen,yaptıklarını gözden geçiren ve dokümante eden bir kuruluşta OHSAS 18001 İSG faaliyetlerine gereken önemi veren bir sistemin parçası olacaklardır.

 

İNTEGRAL KALİTE olarak alanında uzman iş sağlığı ve güvenliği kadromuz ile çalışma alanlarınızı daha sağlıklı ortamlara çevirmek amacıyla hizmet vermekteyiz.


Whatsapp ile ulaşın