Yükleniyor
  • Müşteri Destek
  • 0216 410 55 33

Denetleme

İş yeriniz, İş Güvenliği Uzmanlarımız tarafından periyodik olarak denetlenir. Görülen eksiklikler ve iyileştirme önerilerimiz rapor halinde orta ve üst düzey yöneticilere sunulur.

 

 

Firmaların 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu çerçevesinde yürürlükteki tüm yönetmelikler göz önüne alınarak denetimler gerçekleştirilmektedir. Denetim esnasında 4857 sayılı İş Kanunu da göz önüne alınmaktadır. Denetim sonunda eksiklikler ile ilgili rapor hazırlanıp firmaya verilmektedir.

 

Denetimlerde başta firma yapısı, risk analizi, çalışan personelin özlük dosyaları, sağlık raporları,eğitimler olmak üzere tüm yönetmeliklere göre incelemeler yapılmaktadır. Soru cevap şeklinde yapılan incelemede eksiklikler hangi kanun ve/veya yönetmeliğe göre olduğu belirtilmektedir.

 

Risk analizinde her bir risk için belirlenen kontrol önlemlerinin uygunluğu ve uygulanıp uygulanmadığı sorgulanır. Eksiklik durumunda müşteriden düzeltici faaliyet istenir. Her bir bölüm ayrı ayrı denetlenmektedir.

 

İNTEGRAL KALİTE VE DANIŞMANLIK olarak iş güvenliği hizmeti vermiş olduğumuz firmaların denetimlerini de yaparak firma ve çalışanların iş güveliğini sağlamaktayız.

 


Whatsapp ile ulaşın