Yükleniyor
  • Müşteri Destek
  • 0216 410 55 33

İETT kalite belgelerinin sayısını 9'a çıkardı

İETT, aldığı 7 kalite belgesine 2 yeni kalite belgesi daha ekleyerek kalite belgelerinin sayısını 9'a çıkardı.

 

Ürettiği hizmetin sistemler dahilinde daha kalıcı bir şekilde yürütülmesinin gerekliliğine inanarak 2010 yılında kalite belgelendirme çalışmalarına başlayan İETT, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ve ISO 14064 Sera Gazı Hesaplaması ve Denetimi belgelerini de alarak kalite yolculuğunda iki basamak daha atladı. ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi, ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Kılavuzu ve En13816 Toplu Taşımacılıkta Hizmet Kalitesi Standardı belgelerini ise bu yıl içinde almayı hedefliyor.
ISO 50001 kalite belgesini alan İETT'nin gündeminde uzun vadeli enerji stratejileri var
Enerjinin verimli kullanılmasını sağlamak üzere yürütülen eğitim, etüt, ölçüm, izleme, planlama ve uygulama faaliyetlerini kapsayan ISO 50001 Enerji Yönetim Sisteminin İETT'de uygulanmasıyla uzun vadeli enerji stratejilerinin yapılması, enerji maliyetlerinde azalma, iş performansında iyileşme, enerji politikasını ve hedeflerini resmileştirme, güvenli enerji tedariği ve teknolojik gelişmeler için itici güç sağlanmış olacak. Ayrıca, enerji yönetim programı çerçevesinde oluşturulan enerji politikası sayesinde başta çevrenin korunması olmak üzere sera gazı emisyonlarının azaltılmasına ve ülkemizin son yıllarda artan enerji duyarlılığı ile çevreci politikalara katkı sağlanması da hedefleniyor. ISO 14064 Sera Gazı Hesaplaması ve Denetimi belgesiyle ise sera gazının hesaplanması, izlenmesi, raporlanması, güvenilirliği, tutarlılığı ve şeffaflığın artırılması sağlanırken İETT açısından sera gazı yönetimi, projelerinin geliştirilmesi ve uygulanması sağlanmış olacak. İETT'nin aldığı belgeler, iklim değişikliği sorununa yönelik birçok kararın alındığı bu dönemde sürece katkı sağlaması açısından da ayrıca önem taşıyor.


Whatsapp ile ulaşın