Buradasınız : ISO 9001 İller

Ankara ISO 9001 Kalite Belgesi - 1

Ankara ISO 9001 Kalite Belgesi - 1 - Ankara' da faaliyette olan tüm firmalara ISO 9001 : 2015 Kalite Belgesi Belgelendirme Ve Kalite Danışmanlık Hizmeti (KYS) : Ankara ISO 9001 : 2015 Kalite Belgesi Belgelendirme Ve Kalite Danışmanlık Hizmeti

Ankara' da faaliyette olan tüm firmalara ISO 9001 : 2015 Kalite Belgesi Belgelendirme Ve Kalite Danışmanlık Hizmeti (KYS) : Ankara ISO 9001 : 2015 Kalite Belgesi Belgelendirme Ve Kalite Danışmanlık Hizmeti

Firmamız Ankara İlinde ki tüm firmalara hizmet vermektedir. Ankara ' da hizmet veren firmamız en iyi kalite yönetim danışmanlığı ve ISO 9001 : 2015 Kalite Belgesi belgelendirme ve danışmanlık hizmeti sunmayı hedeflemektedir. Bu sebeple ISO 9001 : 2015 Kalite Belgesi belgelendirme ve danışmanlık hizmetimiz Ankara İlinde faaliyette olan firmaların durumlarına ve iş yapılarına göre belirlenerek en uygun fiyat ve en iyi kalite yönetim danışmanlığı hizmetimiz ile uygulanmaktadır.

ISO 9001 : 2015 Kalite Belgesi ve danışmanlığı Ankara ' da bulunan firmalara yükselen ve gelişen iş dünyasında birçok faydalar sağlamaktadır. ISO 9001 : 2015 Kalite belgesi " yaptığını yaz, yazdığını uygula " prensibi ile firmalarda yapılan her işlemin kayıt altına alınarak hem geçmişi izlemeyi , hemde iyi bir arşivleme sistemini kurumları içerisinde etkin olarak uygulayacaklardır.

ISO 9001 : 2015 Kalite Belgesi Danışmanlık ve Belgelendirme hizmeti ile Ankara İlinde faaliyette olan firmalar yaptıkları tüm hizmetleri - ürünleri bir sistem ve bir düzen içerisinde yapacaklardır. Yapılan her işin bir prosedürü, her prosedürün kendine uygun bir talimatı, her talimatında formlar ve listeler ile desteklenerek uygulanması ISO 9001 : 2015 Kalite Belgesi Belgelendirmesinin gereğidir.

" Doğru hizmet kaliteyi doğurur " sloganımız ile Ankara İlinde bulunan tüm firmalara işi doğru yapmaları için kalite danışmanlığı yaparak, en yüksek kaliteyi yakalamalarını hedefliyoruz.

ISO 9001 : 2015 Kalite Yönetim Sistemi belgesi belgelendirme standartları tam olarak 8 başlıkta kanun niteliğinde başlıklar barındırmaktadır. Bu kanunlar Ankara İlinde ki firmaların tüm faaliyetlerinin iyileştirilmesi ve yüksek kalitede olması ve Ankara İlinde kalitenin sürekliliğinin temelini oluşturmaktadır.

Bahsettiğimiz kanun niteliğinde ki başlıkları şu şekilde sıralayabiliriz;

ANKARA- Tedarikçilerle İlişkilerde Karşılıklı Yarar Esası - Liderlik - Müşteri Odaklılık - Katılım - Yönetimde Sistem Yaklaşımı - Süreç Yaklaşımı - Devamlı -İyileşme - Kanıtlara Dayalı Karar Verme

ISO 9001 : 2015 Kalite Belgesi belgelendirme ve danışmanlı hizmetimizi, kendisini Ankara İlinde sürekli olarak geliştirmeyi misyon edinmiş, kaliteyi firma prensibi olarak belirlemiş kalite hedefli Ankara İlsi firmalarına sunuyoruz. Sizde firmanızı Ankara İlinde bir adım öne taşımak için ISO 9001 : 2015 Kalite Belgesi almak istiyorsanız, İntegral Kalite Danışmanlık ISO 9001 : 2015 Kalite Belgesi Hizmetlerine başvurmadan başlangıç yapmayın.

Ankara İlinde vermiş olduğumuz ISO 9001 : 2015 Kalite Belgesi belgelendirme ve danışmanlık hizmeti sayesinde müşterilerinizin memnuniyetini, firma prestijini, hizmet kalitesini, maliyetlerin en uygun seviyeye çekilmesini sağlayacaksınız. Ankara ISO 9001 : 2015 Kalite Belgesi belgelendirme ve danışmanlık hizmetimiz ile firmanızda kalite maliyetlerini minimum düzeye indirebileceksiniz.

Ankara ISO 14001 : 2015 Çevre Yönetim Sistemi Kalite Belgesi Belgelendirme Ve Kalite Danışmanlık Hizmeti

Ankara' da Hizmet veren Firmalara ISO 14001 : 2015 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi Belgelendirme Ve Kalite Danışmanlık Hizmeti :

Ankara İlinde bulunan tüm firmalara sunduğumuz ISO 14000:2015 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi Belgelendirme ve Danışmanlık hizmetimiz ile Ankara İlinde bulunan firmanızın ürettiği ürünlerin çevresel faktörlere uygun olmasını, çevresel etkilerden gelen maliyetlerin düşmesini ve çevreye duyarlı bir hizmet yapmasını sağlayacaktır.

ANKARA ISO 14001 : 2015 Çevre Yönetim Sistemi nedir?

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi, tüm üretim firmalarında, üretilen ürünün hammaddesinden başlayarak, satılabilecek ürün haline getirilip, talep eden müşterilere sunulmasına kadar geçen sürecin her bölümünde çevresel etkilerin belirlenmesi ve bu etkilerin gerekli ölçümler ve önlemler ile kontrol altına alınarak Çevreye yani; toprağa, suya, ağaca, havaya, doğal kaynaklara verilen zararın en aza indirilmesini sağlayan bir sistemin kurulmasını tarif eden çevre yönetimi standartlar serisidir.

ANKARA ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi' nin bölümleri:

Çevre politikası, Genel gereksinimler, Uygulama ve Operasyon, Planlama, Düzeltici-önleyici faaliyetler ve Yönetimin gözden geçirilmesi
ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi Belgelendirme ve Danışmanlık Hizmetimiz ile Ankara İlinde bulunan firmanızın Ankara İlimizin çevresine verdikleri veya verebilecekleri zararların sistemli bir şekilde azaltılarak, gerekli çalışma ve uygulamalardan sonra ortadan kaldırılabilmesini sağlayacaksınız.

Çevreyi yani toprağı, suyu, ağacı, havayı, doğal kaynakları korumak tüm dünya insanlığının ortak paydasıdır. Ve insanlık bu sorumluluk ile bir araya gelerek çevre için önlemler almalı ve çevreyi korumak için çalışmalar yapmalıdır. Ankara İlinde ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi Belgelendirme ve Danışmanlık Hizmeti her ne kadar mali sorumluluklar getirecek olsa da bu sorumluluk insan olmanın bir gereğidir. Ve her dünya insanı çevreye karşı sorumludur.

İnsan olarak öncelikle insanlığa ve sonrada tüm çevremize karşı duyarlı olmak zorundayız. ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi Belgelendirme ve Danışmanlık Hizmeti çevreye olan duyarlılığın bir sonucu olarak ortaya çıkmış, çevreyi ve insanlığı korumayı hedefleyen bir sistemdir. ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi Belgelendirme ve Danışmanlık Hizmeti toprağa, suya, ağaca, havaya, doğal kaynaklara verilecek zararların en düşük seviyeye indirilmesini, oluşabilecek risklerin önlenmesini ve herhangi bir kaza ve olay karşısında oluşacak zararın minimuma indirilmesini sağlayacaktır.


Ankara İlinde vermiş olduğumuz ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi Belgelendirme ve Danışmanlık hizmetimizi, firmasının uluslararası ve ulusal piyasadaki saygınlık düzeyini arttırmak isteyen, Ankara İlindeki en iyi firma olmayı hedefleyen her kuruluşa sunuyoruz. Sizde Ankara İlinde sunduğumuz ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi Belgelendirme ve Danışmanlık hizmetimizden hemen faydalanmak istiyorsanız İntegral Kalite Danışmanlık ve ISO 1400 Çevre Yönetim Sistemi Hizmetlerimize başvurun.


Ankara OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Kalite Belgesi Belgelendirme Ve Kalite Danışmanlık Hizmeti

Ankara' da Hizmet veren Firmalara OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi Belgelendirme Ve Kalite Danışmanlık Hizmeti :


OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Belgesi Belgelendirme ve Danışmanlık hizmetimiz ile Ankara İlindeki firmanızda oluşacak iş kazalarını en aza indirerek hem çalışan personelin canını hemde kaza sonrası firmanızda oluşacak zararın en aza indirilmesini sağlayacaksınız. Böylece firmanızın Ankara İlindeki kurumsal itibarı sunduğumuz OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Belgesi Belgelendirme ve Danışmanlık hizmetimiz ile artmış olacaktır.

Ankara İlinde OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Belgesi Belgelendirme ve Danışmanlık hizmetimiz ile
• çalışan personelin iş kazalarından korunması,
• oluşabilecek kazaların önceden tespit edilmesi,
• kaza anından nelerin yapılması gerektiği,
• kaza sonrası yapılması gereken ilk yardımın ne şekilde olması gerektiği,
• ölüm, yaralanma, düşme, çarpma, çarpılma gibi üzücü olayların olmaması için ne gibi önlemlerin alınması gerektiği

Sistemli bir şekilde firma içersinde oluşturulacak prosedürler ve talimatlar ile belirlenip personele iş güvenliği ile ilgili gerekli eğitimin verilmesi sağlanacaktır.

ANKARA - OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir ?

Bir iş yerinde çalışan personelin iş kazası ile ( çarpma, düşme, çarpılma, vs.) ölümü, sakat kalması, hastalanması, zehirlenmesi, yaralanması ve her türlü kazaya can kaybına sebebiyet veren üzücü olayların en aza indirilebilmesi, kazayı önceden tespit edip önlemlerin alınması için oluşturulmuş bir iş sağılı ve güvenliği standardıdır.

Ankara İlinde firmanıza sunduğumuz OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Belgesi Belgelendirme ve Danışmanlık hizmetimizden çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri ortadan kaldırmak ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Belgesi Belgelendirme ve Danışmanlığı ile firmasını Ankara İlinde güvenli bir konuma getirmek isteyen her firma yararlanabilir. Ankara İlinde sunduğumuz OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Belgesi Belgelendirme ve Danışmanlık hizmetimizden firmanızın da yararlanmasını istiyorsanız hemen İntegral Kalite Danışmanlık ve OHSAS 18001 İş sağlığı Ve Güvenliği hizmetlerine danışın.

Ankara ISO 22000 - HACCP Gıda Güvenlik Sistemi Kalite Belgesi Belgelendirme Ve Kalite Danışmanlık Hizmeti

Ankara' da Hizmet veren Firmalara ISO 22000 - HACCP Gıda Güvenlik Sistemi Belgesi Belgelendirme Ve Kalite Danışmanlık Hizmeti :

Ankara ISO 22000 - HACCP Gıda Güvenlik Sistemi Belgesi Belgelendirme Ve Kalite Danışmanlık hizmetimiz sayesinde Ankara İlinde bulunan firmanızdaki gıda kaynaklı tehlikelerde önemli ölçüde azalma sağlayacaksınız ve ISO 22000 HACCP Kalite Belgelendirme ile Ankara İlindeki müşterilerinizin memnuniyetinde de artış olduğunu fark edeceksiniz.

Ankara ISO 22000 - HACCP Gıda Güvenlik Sistemi Belgesi Belgelendirme Ve Kalite Danışmanlık hizmeti gıda üreticilerinin, gıda tüketicilerine güvenilir ve tehlikeli madde barındırmayan gıda maddesi sunmalarını güvence altına almak için, bir gıda ürününün farklı üretim-süreç aşamalarında meydana gelebilecek tehlikelerin belirlenmesine ve analiz edilmesine, bu tehlikelerin önlenmesi için gerekli faaliyetlerin belirlenmesine ve bu faaliyetlerin etkili bir şekilde uygulamaya konulduğunu takip etmeye ve denetlemeye yarayan bir gıda yönetim sistemi standardıdır.

ANKARA ISO 22000 - HACCP Gıda Güvenlik Sistemi Nedir ?

Uluslararası ISO 22000 - HACCP Gıda Güvenlik Sistemi Standardı, gıda üretim süreçleri boyunca son tüketime kadar gıda güvenliğini sağlamak tüketiciyi korumak, gıda ile ilgili oluşabilecek tüm riskleri bertaraf etmek için oluşturulmuş uluslararası bir standarttır.
Gıda üreten her işletme insan sağlığını korumak ile mükelleftir.

Bu mükellefiyet hem insani sorumluktur hemde devletlerin kanun ve yönetmelikleri ile güvence altına alınmıştır. Gıda üretimi yapan her firma üretimin başlangıcından, üretilen ürünün son kullanıcıya gidişine kadar ki her aşamasından sorumludur.

Gıda zehirlenmeleri, kalitesiz ve zararlı gıda ürünleri gibi riskli durumların önlenebilmesi ve tüm insanlığın sağlıklı bir gıda tüketimi için oluşturulan ISO 22000 - HACCP Gıda Güvenlik Sistemi Belgesi Belgelendirme standardı gıda firmalarının güvenirliğini arttırmakta ve müşteri memnuniyetini büyük ölçüde sağlamaktadır.

Firmanıza Ankara İlinde sunduğumuz ISO 22000 - HACCP Gıda Güvenlik Sistemi Belgesi Belgelendirme Ve Kalite Danışmanlık hizmetimizden, gıda zinciriyle doğrudan veya dolaylı olarak ilgilenen, gıda güvenliğine önem veren, Ankara İlinde gıda sektörüyle ilgili güvenilir bir firma olmak isteyen her kuruluş faydalanabilir.

Ankara İlimizde bulunan gıda firmalarına ISO 22000 - HACCP Gıda Güvenlik Sistemi Belgesi Belgelendirme Ve Kalite Danışmanlık hizmetimiz profesyonel ekibimiz ile verilmektedir.

Firmanızın Ankara İlinde, ISO 22000 - HACCP Gıda Güvenlik Sistemi Belgesi Belgelendirme Ve Kalite Danışmanlık hizmeti ile avantajlı konuma geçmesini istiyorsanız mutlaka İntegral Kalite Danışmanlık ve ISO 22000 - HACCP Gıda Güvenlik Sistemi hizmetlerimize danışın.